Mất bao lâu để có được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Quá trình đăng ký không gặp trục trặc gì thường mất từ 12 đến 15 tháng bao gồm ba giai đoạn: xét nghiệm hình thức (3 tháng); thẩm định nội dung (9 đến 12 tháng); và cấp giấy chứng nhận đăng ký (1 tháng). Tuy nhiên, trong thực tế quá trình xét nghiệm thường kéo dài hơn nhiều, đặc biệt là quá trình xét nghiệm nội dung.