Cần chuẩn bị gì trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Tài liệu bắt buộc

  1. Giấy ủy quyền của người nộp đơn (yêu cầu cung cấp tại thời điểm nộp đơn);
  2. 5 bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng, mỗi bộ bao gồm hình phối cảnh, hình chiếu từ phía trước, hình chiếu từ phía sau, hình chiếu từ bên phải, hình chiếu từ bên trái, hình chiếu từ phía trên, hình chiếu từ phía dưới lên (yêu cầu cung cấp khi nộp đơn). Để biết yêu cầu chi tiết về bộ ảnh chụp/bản vẽ, vui lòng xem phần…
  3. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (yêu cầu cung cấp tại thời điểm nộp đơn).

Thông tin bắt buộc

  • Tên đầy đủ, quốc tịch của người nộp đơn và (các) tác giả;
  • Ngày nộp đơn, số đơn và quốc gia của đơn ưu tiên nếu yêu cầu xin hưởng quyền ưu tiên.

Lưu ý:

  • Đối với tất cả các đơn đăng ký bao gồm cả đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn chỉ cần điền thông tin, ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân) vào mẫu Giấy ủy quyền. Cục Sở hữu Trí tuệ không yêu cầu phải công chứng hay hợp pháp hóa Giấy ủy quyền.
  • Cục Sở hữu Trí tuệ cho phép nộp muộn Giấy ủy quyền gốc với điều kiện phải trả phí nộp muộn và đã cung cấp bản sao (bản gửi qua fax hoặc quét) tại thời điểm nộp đơn, nhưng không thể nộp muộn hơn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.