Câu hỏi thường gặp về đăng ký & bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi thường

 • Kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

  Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

 • Điều kiện để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là gì?

  Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
  • Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

 • Kiểu dáng công nghiệp được phân loại như thế nào?

  Kiểu dáng công nghiệp được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno) là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các sản phẩm phục vụ cho mục đích đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Phân loại quốc tế Locarno bắt đầu có hiệu lực vào năm 1968 theo Thỏa ước Locarno và được một Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Locarno tiến hành sửa đổi thường kỳ.

  Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp phiên bản lần thứ 8 có thể tải về tại đây.

 • Khi nào một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới?

  Một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới khi:

  • Không khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố hoặc được biết đến trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên; và/hoặc
  • Kiểu dáng công nghiệp đã được sử dụng, đăng ký hoặc công bố trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên.
 • Một đơn có thể bao gồm nhiều kiểu dáng công nghiệp không?

  Không. Mỗi kiểu dáng công nghiệp phải được nộp thành một đơn riêng biệt. Tuy nhiên một đơn có thể bao gồm nhiều phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng.

 • Đơn kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

  Sau khi được tiếp nhận, đơn kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng. Sau đó, nếu tất các yêu cầu về hình thức được thỏa mãn, đơn sẽ được công bố và chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung, kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, thời gian thẩm định thường kéo dài hơn rất nhiều.

 • Có thể phản đối việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng không?

  Có. Trong thời gian xét nghiệm đơn và 5 năm sau khi bằng độc quyền được cấp, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại với Cục Sở hữu Trí tuệ về việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 • Bằng độc quyền kiểu dáng có hiệu lực trong bao lâu?

  Thời hạn hiệu lực của một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần mỗi lần 5 năm.

  Chi tiết về việc gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có tại đây.

 • Có thể chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng không?

  Có. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dựa trên một trong những cơ sở sau:

  • Kiểu dáng công nghiệp thiếu tính mới;
  • Chủ văn bằng bảo hộ không có quyền hợp pháp để đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Kiểu dáng công nghiệp

 • Kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

  Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

 • Điều kiện để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là gì?

  Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
  • Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

 • Kiểu dáng công nghiệp được phân loại như thế nào?

  Kiểu dáng công nghiệp được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno) là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các sản phẩm phục vụ cho mục đích đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Phân loại quốc tế Locarno bắt đầu có hiệu lực vào năm 1968 theo Thỏa ước Locarno và được một Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Locarno tiến hành sửa đổi thường kỳ.

  Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp phiên bản lần thứ 8 có thể tải về tại đây.

 • Khi nào một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới?

  Một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới khi:

  • Không khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố hoặc được biết đến trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên; và/hoặc
  • Kiểu dáng công nghiệp đã được sử dụng, đăng ký hoặc công bố trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên.
 • Một đơn có thể bao gồm nhiều kiểu dáng công nghiệp không?

  Không. Mỗi kiểu dáng công nghiệp phải được nộp thành một đơn riêng biệt. Tuy nhiên một đơn có thể bao gồm nhiều phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng.

 • Đơn kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

  Sau khi được tiếp nhận, đơn kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng. Sau đó, nếu tất các yêu cầu về hình thức được thỏa mãn, đơn sẽ được công bố và chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung, kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, thời gian thẩm định thường kéo dài hơn rất nhiều.

 • Có thể phản đối việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng không?

  Có. Trong thời gian xét nghiệm đơn và 5 năm sau khi bằng độc quyền được cấp, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại với Cục Sở hữu Trí tuệ về việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 • Bằng độc quyền kiểu dáng có hiệu lực trong bao lâu?

  Thời hạn hiệu lực của một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần mỗi lần 5 năm.

  Chi tiết về việc gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có tại đây.

 • Có thể chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng không?

  Có. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dựa trên một trong những cơ sở sau:

  • Kiểu dáng công nghiệp thiếu tính mới;
  • Chủ văn bằng bảo hộ không có quyền hợp pháp để đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.