Cần chuẩn bị những gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế?

Tài liệu bắt buộc

  • Giấy ủy quyền của người nộp đơn (yêu cầu cung cấp tại thời điểm nộp đơn);
  • Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản vẽ và bản tóm tắt bằng tiếng Anh để dịch sang tiếng Việt, nếu cần (yêu cầu bản tiếng Việt tại thời điểm nộp đơn).

Thông tin bắt buộc

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và tác giả;
  2. Quốc gia, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên nếu yêu cầu xin hưởng quyền quyền ưu tiên theo Công ước Paris.

Lưu ý:

  • Đối với tất cả các đơn đăng ký, bao gồm cả đơn đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn chỉ cần điền, ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân tại Việt Nam) vào Giấy ủy quyền. Cục Sở hữu Trí tuệ không yêu cầu công chứng hay hợp pháp hóa.
  • Cục Sở hữu Trí tuệ cho phép nộp bản gốc Giấy ủy quyền sau kèm phụ phí, nhưng không được quá 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.