Cần chuẩn bị gì trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?

Tài liệu bắt buộc

  1. 8 mẫu nhãn hiệu (nếu không phải là nhãn hiệu chữ), kích thước không được nhỏ hơn 8×8 mm và không lớn hơn 80×80 mm;
  2. Giấy ủy quyền của người nộp đơn (yêu cầu cung cấp tại thời điểm nộp đơn); Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên nếu yêu cầu xin hưởng quyền ưu tiên.

Thông tin bắt buộc

  • Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • Mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải ký tự Latinh thì ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu từ ngữ đó có nghĩa, cần dịch ra tiếng Việt. Không bắt buộc giải thích yếu tố chữ là từ tự đặt, trừ trường hợp yếu tố đó khác với ký tự Latinh.
  • Danh mục hàng hóa và/hoặc dịch vụ, được phân nhóm theo bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ (Thỏa ước Ni-xơ).

Lưu ý:

  • Đối với tất cả các đơn đăng ký bao gồm cả đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn chỉ cần điền thông tin, ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân) vào mẫu Giấy ủy quyền. Cục Sở hữu Trí tuệ không yêu cầu phải công chứng hay hợp pháp hóa Giấy ủy quyền.
  • Cục Sở hữu Trí tuệ cho phép nộp muộn Giấy ủy quyền gốc với điều kiện phải trả phí nộp muộn và đã cung cấp bản sao (bản gửi qua fax hoặc quét) tại thời điểm nộp đơn, nhưng không thể nộp muộn hơn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Mỗi đơn chỉ có thể đăng ký cho một nhãn hiệu, nhưng có thể bao gồm một hoặc nhiều nhóm hàng hóa và/hoặc dịch vụ.