Chi phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam là bao nhiêu?

Chi phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam phụ thuộc vào số nhóm hàng hóa và/hoặc dịch vụ (theo Bản Phân loại Ni-xơ), số sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm.  Để nhận báo giá miễn phí, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu này.