Cần cung cấp những gì để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn cần cung cấp những thông tin và tài liệu tối thiểu sau đây:

  • Giấy ủy quyền;
  • 8 mẫu nhãn (nếu là dấu hiệu hình ảnh màu);
  • Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

Để biết chi tiết cụ thể xem tại đây.