Có cần tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký không?

Mỗi nhãn hiệu dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất – là người nộp đơn đăng ký đầu tiên. Vì vậy, để tránh đầu tư công sức và chi phí vô ích, trước khi nộp đơn đăng ký, người nộp đơn cần tìm hiểu xem nhãn hiệu mà mình muốn đăng ký có thuộc về người khác hoặc đã có ai nộp đơn đăng ký hay chưa.

Người nộp đơn có thể tự tra cứu thông tin về các nhãn hiệu đã có chủ sở hữu hoặc đã được nộp đơn đăng ký từ các nguồn sau đây:

  • Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu Trí tuệ phát hành hàng tháng;
  • Đăng bạ quốc gia và Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa (lưu giữ tại Cục Sở hữu Trí tuệ);
  • Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký trực tiếp tại Việt Nam, do Cục Sở hữu Trí tuệ công bố trên mạng Internet (http://ipvietnam.gov.vn/);
  • Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký vào Việt Nam theo Thỏa ước Madrid, do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên mạng Internet (http://www.wipo.int).

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ người nộp đơn yêu cầu tra cứu thông tin tại Cục Sở hữu Trí tuệ.