Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có giá trị trong bao lâu?

Nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký (VBBH) bắt đầu được pháp luật bảo hộ từ ngày cấp. Giấy chứng nhận đăng ký có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ.

Để được gia hạn hiệu lực VBBH, trong vòng 6 tháng trước ngày VBBH hết hiệu lực, chủ VBBH phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm lệ phí gia hạn hiệu lực muộn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào đây.