Kiểu dáng công nghiệp được phân loại như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno) là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các sản phẩm phục vụ cho mục đích đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Phân loại quốc tế Locarno bắt đầu có hiệu lực vào năm 1968 theo Thỏa ước Locarno và được một Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Locarno tiến hành sửa đổi thường kỳ.

Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp phiên bản lần thứ 8 có thể tải về tại đây.