Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một tổ chức, cá nhân (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thuật ngữ “nhãn hiệu” dùng để chỉ cả nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ. Nhãn hiệu hàng hóa được sử dụng cho hàng hóa, trong khi nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng cho các dịch vụ.

Với chức năng của một công cụ tiếp thị – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó – nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

Nhãn hiệu:

  • Xác định nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho thương hiệu.
  • Giúp phòng chống hàng giả và gian lận.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là chỉ cần sở hữu nhãn hiệu có nghĩa là bạn sở hữu hợp pháp một từ hoặc cụm từ cụ thể và có thể ngăn người khác sử dụng nó. Thực tế, bạn không có quyền đối với từ hoặc cụm từ nói chung mà chỉ có quyền đối với cách từ hoặc cụm từ đó được sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể của bạn.

Ví dụ: giả sử bạn sử dụng một biểu trưng (logo) làm nhãn hiệu cho doanh nghiệp nhỏ chuyên chế biến gỗ của mình để xác định và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn với những người khác trong lĩnh vực chế biến gỗ. Điều này không có nghĩa là bạn có thể ngăn người khác sử dụng một biểu trưng tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan đến chế biến gỗ.

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là tin rằng việc chọn nhãn hiệu chỉ đơn giản mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn là cách hiệu quả. Nhãn hiệu sáng tạo và độc đáo có hiệu quả hơn và dễ bảo hộ hơn.