Bằng độc quyền kiểu dáng có hiệu lực trong bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần mỗi lần 5 năm.

Chi tiết về việc gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có tại đây.