FAQs

Có thể chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng không?

Có. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dựa trên một trong những cơ sở sau: Kiểu dáng công nghiệp thiếu tính mới; Chủ văn bằng bảo hộ không có quyền hợp pháp để […]

Có thể chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng không? Read More »

Đơn kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

Sau khi được tiếp nhận, đơn kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng. Sau đó, nếu tất các yêu cầu về hình thức được thỏa mãn, đơn sẽ được công bố và chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung, kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên trên thực

Đơn kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào? Read More »