FAQs

Đối tượng nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế?

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu Trí tuệ, cụ thể là: Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện […]

Đối tượng nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế? Read More »